Súkromné zdravotné stredisko Dunajská Streda

Súkromné zdravotné stredisko Dunajská Streda

Hotel Bôrik komplexné riešenie klimatizácie

Hotel Bôrik

KOLIBA II Nízkoenergetický bytový komplex

KOLIBA II Nízkoenergetický bytový komplex

O nás

Naša firma vznikla v septembri 1991 ako inžiniersko - dodávateľská so zameraním na komplexné služby pri budovaní a rekonštrukciách zdravotníckych zariadení, kotolní, výmenníkových staníc a iných občianskych a priemyselných stavieb.

Svoju prácu sme zamerali na zabezpečenie inžinierskej, projekčnej, dodávateľskej a montážnej činnosti potrebnej na realizáciu:

 • Finálnych dodávok klimatizácie, vzduchotechniky a chladenia pre zdravotnícke zariadenia a technologické stavby občianskej vybavenosti a v priemyselných objektoch
 • Finálnych dodávok zdrojov tepla /kotolne, výmenníkové stanice, odoberacie stanice tepla/ pre zdravotnícke zariadenia a technologické stavby občianskej vybavenosti a v priemyselných objektoch
 • Merania a regulácie pre kotolne, výmenníkové stanice , vzduchotechniku a technologické prevádzky
 • Centrálnych riadiacich systémov pre správu budov
 • Vzduchotechniky v priemyselných objektoch
 • Finálnych dodávok zdravotníckej techniky do nemocníc, liečebných a kúpeľných zariadení a do privátnych ambulancií.

Máme 20-ročné skúsenosti v oblasti realizácie vzduchotechniky, chladenia, kúrenia, merania a regulácie a centrálnych riadiacich systémov a v oblasti dodávok zdravotníckej techniky. Vieme, že každý z našich zákazníkov má odlišné požiadavky, preto každú ponuku spracovávame na základe individuálneho prístupu k partnerovi, v spolupráci s odborníkmi v jednotlivých profesiách.
Na predprojektovej príprave a spracovaní projektov sa podieľajú skúsení projektanti.

Dodávky a montážne práce vzduchotechniky, chladenia a kúrenia, elektroinštalácie, meranie a reguláciu robíme s vlastným tímom skúsených zamestnancov.

Kontaktujeme vás

Služby

 • Projekcia
 • Vzduchotechnika
 • Vykurovanie
 • Chladenie
 • Vnútorný/vonkajší vodovod
 • Kanalizácia
 • Plynovod
 • Meranie/regulácia
 • Tepelné čerpadlá
 • Medicínske aplikácie
 • Prevádzky so zvýšenou vlhkosťou
Medicínska vzduchotechnika
Špeciálne aplikácie pre diagnostické pracoviská, oparečné sály a nemocničné priestory viac »